Nadzwyczajna sytuacja z jaką mamy do czynienia zobowiązuje nas do podjęcia środków prewencyjnych celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV2. Powołując się na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  Dz.U. 2020 poz. 374 zostaną wprowadzenie ograniczeń w zakresie pracy TBS.
Bardzo prosimy:
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny  (32 25 18 085 lub 32 721 93 00) lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej biuro@tbsdombud.eu).
• w przypadkach niecierpiących zwłoki, wizyta w siedzibie możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym jej umówieniu z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.