Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o. o. od ponad 15 lat sprawnie zarządza nieruchomościami własnymi i powierzonymi na terenie województwa śląskiego. Posiadamy nieruchomości w zarządzie powierzonym na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali, oferujemy również zarządzanie nieruchomościami świadczone na zlecenie.

Naszym klientom zapewniamy fachowe doradztwo poparte wieloletnimi doświadczeniami wykwalifikowanej kadry specjalistów. W swoich działaniach kierujemy się wysokimi standardami etyki zawodowej, chronimy interesy właścicieli, odpowiadamy za wykonywaną pracę, dlatego dbamy o optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo finansowe Wspólnoty. Wieloletnie doświadczenie na rynku najmu zarówno lokali mieszkalnych jak i lokali użytkowych pozwala nam zaoferować doradztwo w zakresie wynajmu wolnych powierzchni i negocjacji z potencjalnymi najemcami.

Wykorzystujemy profesjonalne programy komputerowe wspomagające zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rozliczeń z właścicielami, prowadzenia i archiwizacji danych klientów. Zapewniamy skuteczną windykację i profesjonalne doradztwo prawne.

Dzięki wieloletniej współpracy z podmiotami zewnętrznymi możemy zarekomendować najlepszych z branży, którzy sprawnie, szybko i rzetelnie wykonają powierzone zadania za rozsądną cenę.

Przez ZARZĄDZANIE rozumiemy:

– protokolarne przejęcie nieruchomości

– administrowanie, bieżąca opieka nad eksploatacją oraz bezpieczeństwem nieruchomości

– kompleksowa obsługa członków Wspólnoty Mieszkaniowej

– prowadzenie ekonomiczno-finansowej gospodarki powierzonej nieruchomości

– wsparcie decyzyjne w celu utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz doradztwo w zakresie zwiększenia wartości nieruchomości

Będąc Zarządcą dbamy nie tylko o Państwa nieruchomość, ale również o dobre relacje właścicielskie.

Wynagrodzenie za zarządzanie ustalane jest indywidualnie dla każdej nieruchomości.