Informujemy, iż została uruchomiona platforma wymiany informacji, osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do PWI zobowiązane są do zapoznania się z „ Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez TBS DOMBUD Sp. z o. o.” i  złożenia w siedzibie TBS- u następujących dokumentów:

1)Formularz zgłoszeniowy do systemu PWI

2)Informację w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Grupę TBS DOMBUD

3)zgodę na przetwarzanie danych osobowych

„Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez TBS DOMDUD Sp. z o. o.