W nawiązaniu do wpływających pism lokatorów zasobów mieszkaniowych TBS Dombud sp. z o.o. oświadcza, co następuje.