załącznik nr 7.: Formularz zawierający dane finansowe