załącznik nr 6.: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej