załącznik nr 8.: Oświadczenie dotyczące wielkości średniego rocznego zatrudnienia według stanów zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017, 2018, 2019 r.