W związku z faktem powrotu rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego z umiarkowanymi czynszami TBS DOMDUD Sp. z o. o. wraz z Miastem Ruda Śląska zrealizował następujące inwestycje:

„Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela – Etap II – zadanie 1”
„Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela – Etap II – zadanie 2”

Oferta obejmuje 165 mieszkań o powierzchniach od 46 m2 do 73 m2 zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska przy ulicy Czempiela w budynkach 5-cio kondygnacyjnych z windą.

99 mieszkań przydzielanych przez gminę zasiedlanych będzie na podstawie umowy najmu podpisywanej z TBS (po wpłaceniu kaucji w wysokości 12-krotności czynszu).

66 mieszkań zostanie oddanych do zasiedlenia przez Najemców, którzy podpiszą z TBS umowę o partycypację w kosztach budowy

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu zobowiązane są złożyć wniosek osobiście (Urząd Miasta / TBS) lub formie elektronicznej (TBS).

Rzuty mieszkań (dane dotyczące powierzchni poszczególnych lokali, ilości pomieszczeń itp.) mogą ulec zmianie na skutek okoliczności wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.

46,72m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

46,75m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
48,71m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
48,86m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

51,23m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
53,61m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
55,73m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

56,34m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 5

 

 

 

 

 

 

 

66,45m2 – trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka+wc

73,63m2 – trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc

mieszkanie nr 17

 

 

 

 

 

 

Mieszkania oddawane są w standardzie “pod klucz”, gwarantując możliwość szybkiego zamieszkania zaraz po odbiorze. Mieszkanie jest wyposażone w instalację elektryczną, wod.-kan., indywidualnego ogrzewania gazowego, RTV, telefoniczną i internetową.

Po uzyskaniu przydziału przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kwoty kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu (oraz partycypacji*).

Kryteriami uprawniającymi do ubiegania się o przydział mieszkania są:

brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości w dniu objęcia lokalu (za wyjątkiem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta),
średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekracza:

80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

*) partycypacja w wysokości 25 % wartości mieszkania płatna w przypadku starania się o mieszkanie z zasobów TBS. Najemcy wskazani przez Miasto Ruda Śląska zwolnieni będą z obowiązku wpłaty partycypacji.