Rozwiązanie umowy najmu miejsca postojowego/boksu garażowego/