Informacja o przeniesieniu partycypacji (po uzyskaniu zgody z TBS)