Wydział Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami.

Wydział Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami.

Informuje, że w dniach 23, 24, 25.10 oraz 4, 5, 6 i 8.11 odbędzie się zbiórka elektroodpadów. W dniach 23, 24 , 25.10 będzie to wywóz z zabudowy niskiej, w dniach 4, 5, 6 i 8.11 wywóz z zabudowy wysokiej.

Harmonogram dostępny: http://www.bedzin.pl/aktualnosc-3074-zbiorka_elektroodpadow.html