TBS DOMBUD Sp. z o.o. informuje, że wymiana wodomierzy w mieszkaniach będących w zasobach TBS odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem.

Prosimy o należyte przygotowanie pomieszczeń i dostępu do wodomierzy (zdemontowanie osłon, usunięcie przeszkód) celem sprawnego przeprowadzenia robót.

Prace prowadzone będą przez pracowników firmy TECHEM.
Kontakt telefoniczny do instalatora: 698-933-698 (telefon dostępny w godzinach pracy).

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OCHRONY:

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju proces wymiany wodomierzy został objęty specjalnymi procedurami mającymi zapewnić Państwu oraz instalatorom maksymalne bezpieczeństwo. Wszyscy pracownicy firmy Techem uczestniczący w procesie wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach, przed przystąpieniem do pracy prowadzą pomiar temperatury ciała oraz są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

W czasie wizyty instalatora w mieszkaniu obowiązują następujące procedury:

Instalator:Mieszkaniec:
- Uzyskanie zgody ustnej na wejście do lokalu,
- Dezynfekcja dłoni/rękawic przed wejściem do lokalu,
- Przeprowadzenie czynności montażowych,
- Ograniczenie do minimum czasu wykonania czynności,

Wyposażenie instalatora w środki ochrony:

- Przyłbica lub maseczka ochronna,
- Rękawice ochronne,
- Płyn do dezynfekcji,
- Poinformowanie instalatora o ewentualnym odbywaniu kwarantanny
(wymiana wodomierzy nie zostanie przeprowadzona),
- Zachowanie bezpiecznego dystansu do instalatora,
- Przygotowanie własnego długopisu w celu podpisania protokołu wymiany,

Wyposażenie w środki ochrony:

- Przyłbica lub maseczka ochronna

ZADANIE

ADRES

DATA

GODZINA

1

Kalinowa 2

15.06.2020 (poniedziałek)

9.00-11.00

Kalinowa 4

15.06.2020 (poniedziałek)

11.00-13.00

Kalinowa 6

15.06.2020 (poniedziałek)

13.00-15.00

Kalinowa 8

15.06.2020 (poniedziałek)

15.00-17.00

Klonowa 1

16.06.2020 (wtorek)

12.00-14.00

Klonowa 3

16.06.2020 (wtorek)

14.00-16.00

Klonowa 5

16.06.2020 (wtorek)

16.00-18.00

Klonowa 7

17.06.2020 (środa)

14.00-16.00

2

Klonowa 2

17.06.2020 (środa)

16.00-18.00

Klonowa 4

17.06.2020 (środa)

18.00-20.00

Klonowa 6

18.06.2020 (czwartek)

14.00-16.00

Klonowa 8

18.06.2020 (czwartek)

16.00-18.00

Kasztanowa 1

18.06.2020 (czwartek)

18.00-20.00

Kasztanowa 3

Kasztanowa 5

Kasztanowa 7

3

Kasztanowa 2

23.06.2020 (wtorek)

10.00-12.00

Kasztanowa 4

23.06.2020 (wtorek)

12.00-14.00

Kasztanowa 6

23.06.2020 (wtorek)

14.00-16.00

Kasztanowa 8

23.06.2020 (wtorek)

16.00-18.00

Kasztanowa 10

24.06.2020 (środa)

10.00-12.00

Jesionowa 1

24.06.2020 (środa)

12.00-14.00

Jesionowa 3

24.06.2020 (środa)

14.00-16.00

Jesionowa 5

24.06.2020 (środa)

16.00-18.00

Jesionowa 7