Warunki partycypacji:

Partycypantem jest osoba fizyczna (przyszły najemca lokalu).
Partycypant ponosi procentowy udział w kosztach budowy uzależniony od metrażu i wartości danego mieszkania.
Partycypacja ustalona jest na poziomie 30% wartości mieszkania. Partycypant podpisuje z nami umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Warunki najmu:

Aby zamieszkać w TBS- ie należy spełnić dwa warunki:

 • Nie można posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tego samego miasta,
 • Dochody (netto, na miesiąc) w gospodarstwie domowym w dniu zawarcia umowy najmu nie mogą przekroczyć 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
  a. 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym – tj. 6714,91 zł,
  b. 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym – tj. 10.072,37 zł,
  c. 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób, i tak:
  •  gospodarstwo 3-osobowe (+80% + dalsze 40% na dodatkową 1 os.) – 12.310,67zł,
  •  gospodarstwo 4-osobowe (+80% + dalsze 40% * 2 kolejne osoby) – 14.548,97 zł,
  •  gospodarstwo 5-osobowe (+80% + dalsze 40% * 3 kolejne osoby) – 16.787,28 zł.
 • Ponadto wskazane jest, aby 30% osiągniętego przez dane gospodarstwo domowe dochodu netto, wystarczało na pokrycie opłat czynszowych związanych z mieszkaniem. Najemca podpisuje z nami umowę najmu na czas nieokreślony i wpłaca kaucję gwarancyjną w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu.

  Kaucja gwarancyjna przy rozwiązaniu umowy najmu jest zwracana, w pomniejszeniu o koszt zużycia mieszkania.