Regulamin rozliczeń w zasobach położonych w Rudzie Śląskiej