Mieszkania

W związku z faktem powrotu rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego z umiarkowanymi czynszami TBS DOMDUD Sp. z o. o. wraz z Miastem Ruda Śląska zrealizował następujące inwestycje:

 • „Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela – Etap II – zadanie 1”
 • „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela – Etap II – zadanie 2”

Oferta obejmuje 165 mieszkań o powierzchniach od 46 m2 do 73 mzlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska przy ulicy Czempiela w budynkach 5-cio kondygnacyjnych z windą.

99 mieszkań przydzielanych przez gminę zasiedlanych będzie na podstawie umowy najmu podpisywanej z TBS (po wpłaceniu kaucji w wysokości 12-krotności czynszu).

66 mieszkań zostanie oddanych do zasiedlenia przez Najemców, którzy podpiszą z TBS umowę o partycypację w kosztach budowy

 

metraż układ partycypacja* kaucja Maksymalny czynsz przy zasiedleniu
46,72 pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC, przedpokój 46 063,58 8 218,98 684,92
46,75 pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC, przedpokój 46 093,16 8 224,26 685,36
48,71 pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC, przedpokój 48 025,62 8 569,06 714,09
48,86 pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC, przedpokój 48 173,52 8 595,45 716,29
51,23 pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC, przedpokój 50 510,22 9 012,38 751,03
53,61 pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z WC, przedpokój 52 856,78 9 431,07 785,92
55,73 pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka z WC, przedpokój 54 946,99 9 804,02 817,00
56,34 pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka z WC, przedpokój 55 548,42 9 911,33 825,94
66,45 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój 65 516,38 11 689,88 974,16
73,63 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój 72 595,50 12 952,99 1 079,42

Rzuty mieszkań (dane dotyczące powierzchni poszczególnych lokali, ilości pomieszczeń itp.)  mogą ulec zmianie na skutek okoliczności wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.

 • 46,72m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 3

 • 46,75m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
 • 48,71m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
 • 48,86m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 2

 • 51,23m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
 • 53,61m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc
 • 55,73m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 4

 • 56,34m2 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój, łazienka+wc

mieszkanie nr 5

 • 66,45m2 – trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka+wc

 

 • 73,63m2 – trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc

mieszkanie nr 17

 

Mieszkania oddawane będą w standardzie „pod klucz”, gwarantując możliwość szybkiego zamieszkania zaraz po odbiorze. Mieszkanie zostanie wyposażone w instalację elektryczną, wod.-kan., indywidualnego ogrzewania gazowego, RTV, telefoniczną i internetową.

Metraż mieszkań może ulec zmianie po ostatecznym obmiarze.

 

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu zobowiązane są złożyć wniosek osobiście (Urząd Miasta / TBS) lub formie elektronicznej (TBS).

Po uzyskaniu przydziału przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kwoty kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu (oraz partycypacji*).

Kryteriami uprawniającymi do ubiegania się o przydział mieszkania są:

 • brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości w dniu objęcia lokalu (za wyjątkiem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta),
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekracza:
 1. 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 2. 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 3. 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 4. 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 5. 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

 *) partycypacja w wysokości 25 % wartości mieszkania płatna w przypadku starania się o mieszkanie z zasobów TBS. Najemcy wskazani przez Miasto Ruda Śląska zwolnieni będą z obowiązku wpłaty partycypacji.