Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania mi przez GRUPĘ TBS DOMBUD (współadminisratorzy), informacji w celach nawiązania kontaktu i korespondencji, zgodnie z postanowieniami RODO. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami Przetwarzania Danych dostępnymi na stronie internetowej www.tbsdombud.eu oraz w siedzibie każdego ze współadministratorów i akceptuję ich postanowienia. Pozostaję świadomy/a, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu m.in. poprzez wysłanie maila w tym przedmiocie na adres mailowy biuro@tbsdombud.eu.