TBS Dombud Sp. z o.o.  przypomina, iż wszelkie planowane zmiany w mieszkaniu Lokator zobowiązany jest ustalić z Właścicielem mieszkania. W tym celu należy złożyć odpowiednie pismo z proponowanymi zmianami i ewentualnymi szkicami lub projektami.

Informujemy także, iż wszelkie usterki powstałe w mieszkaniu należy zgłaszać do TBS – u w formie pisemnej, celem przeprowadzenia  przeglądu i podjęcia stosownych działań.

Wszelkie prace remontowe prowadzone przez Najemcę, bez uzgodnienia z Właścicielem obciążają tylko i wyłącznie Najemcę.