OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O DOCHODACH ZA 2017 r.

TBS DOMBUD Sp. z o. o. przypomina, iż zgodnie umową najmu lokalu mieszkalnego, mieszkańcy zadań inwestycyjnych nr 2, 3, 4, 5 i 8 (oraz osoby które nie składały deklaracji w zeszłym roku z uwagi na indywidualny czas zasiedlenia mieszkania) mają obowiązek złożenia do 31 maja 2018 roku deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.